Koncert bulharského orchestru v plnom...

...rímskom divadle bol výnimočný

Arfea
Plovdiv